Als je te maken krijgt met narcisme

Stella Nova Coaching » Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens


Stella Nova Coaching

Wijnegemsteenweg 37b, 2970 Schilde (België)

stellanovacoach@gmail.com
+32493688000

BE0753.475.412


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Stella Nova Coaching met maatschappelijke zetel te Wijnegemsteenweg 37b, 2970 Schilde, BTW BE 0753.475.412 hierna genoemd Stella Nova Coaching biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Stella Nova Coaching  moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Stella Nova Coaching aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stella Nova Coaching niet.

Stella Nova Coaching is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Stella Nova Coaching is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over beschikbaarheid of leveringstermijn, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stella Nova Coaching. Stella Nova Coaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De Klant kiest een abonnementsformule op basis van duur, zijnde halfjaarlijks (6 maanden) of jaarlijks (12 maanden)

 

  • Na het aangeven van de gekozen abonnementsformule, wordt een registratieproces gestart. Naam, adres en mailadres worden hierbij verplicht ingevuld.

 


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 

  • Bancontact
  • KBC Payment
  • Belfius Direct net
  • PayPal
  • iDEal

 

Stella Nova Coaching is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Na ontvangst van de bestelling zal Stella Nova Coaching binnen de 24u een persoonlijk wachtwoord  via mail naar de Klant sturen, waarmee de Klant toegang krijgt tot de artikels.’

Uiteraard is hier geen sprake van ‘letterlijke’ levering, maar digitaal.

 

Elke zichtbare kwalitatieve- of andere tekortkoming , moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Stella Nova Coaching.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle geschreven artikels blijven ook na betaling het  exclusieve eigendom van Stella Nova Coaching en zijn enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Ze mogen in geen geval gekopieerd worden en zijn auteursrechtelijk beschermd.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

 

 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Stella Nova Coaching is bereikbaar via e-mail op stellanovacoach@gmail.com

 

 

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Stella Nova Coaching, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de digitale bestelling,. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming].

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan stellanovacoach@gmail.com , kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Artikel 10: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 


Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)